Søk
Close this search box.

Superenkle regler for deg som bare vil spille for gøy i ny og ne

 • Aldri kast om det er fare for å treffe noen eller du ikke kan se hvor frisbeen vil lande.
 • Du har vikeplikt for alle som ikke kaster frisbee.
 • Aldri knekk greiner eller trær (skal du jukse, flytt deg heller bort fra treet i stedet for å ødelegge)
 • Du skal stå rett bak der disken landet nårdu kaster videre.
 • OB er et område du ikke har lov å lande i. Du får et ekstrakast og må gå tilbake til der du sist var trygg.
 • Hazard er et område du helst ikke skal lande i. Du får et ekstrakast, men kaster fra der frisbeen ligger.
 • Mando – noe du må kaste på en gitt side av. Kaster du på feil side får du et ekstra kast fra en dropsone.

 

Annet

 • Slipp forbi grupper som spiller raskere enn deg.
 • Ikke stå ved korg for å telle score – de skaper kø. Gå til neste tee og tell kast der.
 • Vis hensyn til naboer og andre. Unngå skriking og annen unødvendig støy.
 • Stå i ro og ikke snakk når andre kaster, mange trener seriøst og ønsker å kunne fokusere uten å bli forstyrret.

 

Selvfølgelig

 • Søppel tar en med hjem eller kaster i søppelspann.
 • Ha det gøy!

Spillets gang

Kastrekkefølge ved utkast:

 • På første hull trekker man rekkefølgen om ikke annet er bestemt
 • På resterende hull er det den som gjorde det best på forrige hull som kaster først. Er det likt mellom flere, gjelder rekkefølgen fra forrige hull internt mellom disse.

Videre kasterekkefølge:

 • Etter at alle har kastet utkast er det alltid den som ligger lengst fra kurven som skal kaste.


Hvor kaster man fra ved «tee-of»

 • Utkastet er normalt 3 meter dypt og man kan kaste fra hvor man vil innad i dette området.
 • En må slippe disken bak frontlinjen til utkastet, men har lov å tråkke over etter å ha sluppet disken. Det er ikke lov å være i kontakt med noe utenfor utkastet når du slipper disken.


Hvor kaster man etterpå:

 • Etter tee-of markerer man punktet disken ligger på ved å legge en markør i forkant av denne – det er lov å la disken ligge.
 • Man må ha en fot bak dette punktet ved neste kast (i praksis innenfor et område like stort som et A4-ark)
 • Man må ha kontakt med bakken bak punktet når man slipper disken, men man kan tråkke over etterpå (unntak, se putt)
 • Man kan maks stå 30cm bak punktet når man kaster.
 • Det er lov å ta tilløp så lenge punktene over blir overholdt.
 • Det er lov å trø til side så lange man ikke beveger seg nærmere kurven og en har en fot bak disken.
 • Er det ikke mulig å kaste fra der disken ligger, kan man flytte den bakover fra korgen inntil det er mulig å kaste. Dette medfører ett straffekast.


Putt:

 • En putt er definert til å være et kast fra et punkt som ligger under 10 meter fra kurven.
 • Man kan ikke tråkke over punktet der man kaster fra ved putt. Man skal ha kontroll før man tråkker forbi punktet. Dette betyr i praksis at det ikke er lov å «stupe» over punktet for å putte.

OB – Out of Bounds

Enkelte områder på banen kan være definert som ulovlige eller OB.

 • Om disken blir liggende helt inne på linjen som viser OB-grense, den den i OB.
 • Er disken i OB får en et straffekast.
 • Disken skal kastes fra det punktet den sist var «god» (dvs ikke hvor den ligger)
 • Det er lov å trekke disken en meter inn på banen fra der den gikk i OB før man kaster neste kast.
 • Dropzone/Dropbox – på enkelte baner er det gitt områder som det skal kastes fra etter å ha gått i OB.
 • Man kan velge å kaste på nytt fra der en kastet sist (men får fortsatt straffekast).

 

Hazard – et område kan være definert som hazard

 • Om disken blir liggende helt inne på området (inkludert linjen som viser grense) er den i hazard.
 • Er disken i hazard får en et straffekast.
 • Disken skal kastes fra der den ligger.

 

Mandatory/tvungen/Doglegs

En mandatory bestemmer en gitt bane som disken må ta, f.eks. til høyre for en stolpe.
Om en kaster feil så får en et straffekast og må kaste fra angitt punkt (en dropzone/dropbox)

Lost disk

Om man kaster en disk slik at den ikke blir funnet igjen, regnes dette som en «lost-disk»

 • Man har 3 minutter på seg til å lete etter disken fra man kommer fram til stedet der disken forventes å være.
 • Ved lost disk skal man kaste på nytt fra der man kastet når disken forsvant, samt man får et straffekast.
 • Man er forpliktet til å hjelpe andre spillere med å lete etter disker som er forsvunnet.

Spirit of the game

Ingen av grenene innen frisbee har dommere – alt er basert på fair play. Generelt er det gruppen som bestemmer om det er tvil. Er det fortsatt tvil skal tvilen komme kasteren til gode.

Under spill bruker man normal høflighet. Når noen kaster, står man i ro og lar være å lage lyd slik at den som kaster kan konsentrere seg.