Søk
Close this search box.

Bærekraft i Respond

iso1
iso2
csr

I en tid hvor bærekraft blir stadig viktigere, så kan vi skilte med sertifiseringer i ISO9001 og ISO14001. Disse sertifiseringene sikrer at våre produkter og tjenester holder høy kvalitet og oppfyller strenge miljøstandarder. I tillegg er vi Miljøfyrtårn-sertifisert, noe som ytterligere bekrefter vårt engasjement for miljøvennlig praksis.

Bærekraft i hverdagen

Hos oss er bærekraft mer enn bare et ord. Det handler om å levere kvalitet samtidig som vi tar hensyn til miljøet. Vi prioriterer kvalitetsprodukter fremfor kvantitet og er dedikert til å være en del av den sirkulære økonomien.

En del av kretsløpet

Vi har et sterkt fokus på resirkulerte produkter. Når vi velger varer laget av resirkulert materiale, sikrer vi at disse produktene allerede har vært en del av et sirkulært økonomisk system. Dette er viktig for oss, og det er viktig for miljøet.

Forbedring gjennom læring

Vi har et system for avviksregistrering som hjelper oss å identifisere og rette opp feil. Ved å analysere avvik kan vi se om det er bestemte leverandører eller prosesser som gjentar seg, og vi kan dermed forbedre våre rutiner. Dette reduserer behovet for ekstra transport og dermed vårt karbonavtrykk.

Kunnskap er nøkkelen

Våre ansatte får stadig opplæring i nye regelverk fra kjeden, inkludert temaer som sikkerhet, bærekraft, HMS og ISO-relaterte saker. Dette sikrer at vi alltid er oppdatert og kan tilby våre kunder de beste og mest bærekraftige løsningene.

Vår helt egen Compliance Manager

Vi har en egen Compliance Manager i kjeden som fokuserer utelukkende på bærekraft og vårt miljø-fotavtrykk. Dette sikrer at vi alltid holder oss til de høyeste standardene.

Sikkerhet og pålitelighet

For å sikre at dokumentasjonen fra våre leverandører er pålitelig, samarbeider vi med ECO House, et konsulentselskap i Danmark. De verifiserer dokumentasjonen, spesielt for produkter innen matvarekontakt, sikkerhet, elektronikk, leketøy og kosmetikk.

Velg oss, velg kvalitet

Velger du Respond Profilering AS, velger du kvalitet, ansvar og noen som miljøet vårt på alvor. Vi er her for å hjelpe din bedrift med å bli sett, på en måte som også tar vare på miljøet.

Respond er sertifisert etter standarden for god kvalitetsledelse og er funnet å være i tråd med den. ISO 9001 er et spesielt godt verktøy for å redusere feil. Systemet hindrer at feil gjentar seg og identifiserer mulige feil før de oppstår. En slik feilreduksjon gir fordeler i form av kostnadsbesparelse.

Dette sertifikatet er et krav til miljøsystem som gjør Gosh som organisasjon i stand til å utvikle og iverksette politikk og mål som tar hensyn til lovbestemte krav og informasjon om vesentlige miljøaspekter.

Vi tar bærekraft på alvor og er stolte av å ha oppnådd en pallplassering i den anerkjente bærekrafts rangeringen Ecovadis.
Selv om vi ennå ikke er helt i mål, viser denne plasseringen at vi er på god vei.

Vi fortsetter å jobbe målrettet for å forbedre våre bærekraftsprestasjoner og bidra til en mer bærekraftig fremtid.
Steg for steg bygger vi opp vår kompetanse og kapasitet til å ta større ansvar for miljøet og mennesker rundt oss.

Denne pallplasseringen er en viktig milepæl, men vi vet at det fortsatt er mye arbeid som gjenstår.
Vi tar utfordringen på alvor og ser fram til å nå enda høyere mål i årene som kommer.

Miljø

Vi jobber målrettet og konsekvent med å sikre at våre produkter ikke inneholder farlige stoffer og at produktene vi selger holder en kvalitet vi kan stå inne for – og om mulig kan gjenbrukes slik at vi forhindrer overforbruk.
For å nå dette målet fokuserer vi på produkter av høy kvalitet, samt leverandører og samarbeidspartnere med fokus på holdbare og miljømerkede alternativer i deres sortiment. Vi gjør BEVISSTE VALG


Vi har også sterk fokus på produktsikkerhet og kontroll av produktets medfølgende dokumentasjon. Dokumentasjonen på risikoprodukter kvalitetssjekkes alltid av vårt konsulentselskap som er eksperter på gjeldende lovverk. Det kan derfor hende at vi enkelte ganger ikke vil selge produktet kunden gjerne ønsker, men vi jobber da hardt for å finne et alternativ hvor dokumentasjonen er på plass. Dette sikrer kundene at produktene de kjøper fra oss er lovlige og uten farlige og forbudte kjemikalier.

Øke produktets levetid

Bærekraft må sees utifra et produkts livssyklusperspektiv. Det handler om en effektiv anvendelse av ressurser gjennom hele produktets livssyklus. Å øke produktets levetid er det viktigste vi kan gjøre for å minske produktets miljømessige belastning. Etter å ha fått en oversikt over miljøbelastning, jobber vi også sammen med våre leverandører på 3 fokusområder:

1. Bærekraftige produkter
– Design og produktutvikling

2. Bærekraftig tilvirkning
– Innkjøp og produksjon

3. Bærekraftig distribusjon
– Transport og logistikk

Mennesker

I Gosh jobber vi for andel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakers rettigheter, utvikling og miljø. Den beste måten vi kan påvirke menneskerettigheter i hele leverandørkjeden er å betale en rettferdig pris, og bestille varer i god tid for å forhindre ufrivillig overtid.

Etisk handel

Det finnes alltid noen som kan tilby varen raskere eller billigere, men til hvilken kost? Sammen jobber alle «goshere» mot en rettferdig verdikjede i alle ledd – som motarbeider dårlige arbeidsvilkår, underbetaling av fabrikkarbeidere og misbruk av overtidsjobbing.

Les mer om hvordan vi i Gosh jobber med bærekraft

CSR FOR GOSH GRUPPEN
GOSH GRUPPENS CODE OF CONDUCT
GOSH GRUPPENS CODE OF CONDUCT