administrasjon


Lise Rossnes
Daglig leder
Tom-Ruben Holter
Salgssjef
Geir Olsen
Økonomiansvarlig
Ann-Kristin Krog
Backoffice & Økonomi
Gørill Alleyne
Selger
Marita-Lynn McNeil
Digitalt Salg, Markedsføring & Design
Bernt Ove Kaasen
Digitalt Salg, Logistikk & Lager